Beheer uw prijzen, tarieven en beschikbaarheid bij Booking.com, Hotels.nl, etc. direct over ibelsa.rooms. Schakel met een klik aanbiedingen en prijzen op de verschillende kanalen vrij. Inkomende reserveringen komen middels de twee-weg verbindingsmogelijkheden direct in ibelsa.rooms binnen.

  • Beheren van beschikbaarheid en prijzen bij ondermeer Booking.com en Hotels.nl eenvoudig en centraal binnen uw ibelsa.rooms
  • Reserveringen komen direct in uw reserveringsoverzicht binnen
  • Geintegreerde Channel-Manager van ParityRate, Viato GmbH