Δωρεαν δοκιμη 30 ημερών

  • 30 μέρες πλήρης λειτουργίας
  • χωρίς δεσμεύσεις
  • χωρίς να απαιτείται ακύρωση
  • Δωρεάν πρόγραμμα

Δωρεάν!
30 Days

Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δοκιμαστική έκδοση για 30 ημέρες, χωρίς καμία υποχρέωση.
Δεν χρειάζεται να ακυρώσετε τίποτα.

Η πρόσβασή σας στην ibelsa.rooms θα γίνει μέσω μίας σύντομη εγγραφής. Αμέσως μετά θα πάρετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με τα προσωπικά στοιχεία της εγγραφής σας.

Παρακαλούμε εισάγετε το Ονοματεπώνυμο σας και τηλέφωνα επικοινωνίας για να υποστηρίξουμε δωρεάν την δοκιμαστική σας περίοδο 

Δωρεάν πρόγραμμα

Μετά τη δωρεάν δοκιμαστική φάση σας, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ibelsa.rooms δωρεάν. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα περισσότερο. Στο Δωρεάν πρόγραμμα σας, μπορείτε να διαχειριστείτε  κατ 'ανώτατο όριο μόνο 2 κρατήσεις ανά ημέρα, με όλες τις λειτουργίες

Θα προτείναμε να κλείσετε ένα ραντεβού για συμβουλευτική υποστήριξη ή απλά να συμμετάσχετε δωρεάν στα διαδικτυακά σεμινάρια μας  για περισσότερες  πληροφορίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα στη σελίδα Βοήθεια & Υποστήριξη.