Αυτή η πολυσύνθετη αντιπροσώπευση του «βιβλίου κρατήσεων σας» περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα δωματίων ανά τύπο, τη συνολική διαθεσιμότητα δωματίων και τις κρατήσεις, μαζί με τα σημαντικά ημερολογιακά γεγονότα και την τρέχουσα κατάσταση των δωματίων (κενά, κατειλημμένα,αναχωρήσεις,αλλαγές ή εκτός λειτουργίας).

 Κρατήσεις μπορούν να κλείνονται, να προβάλλονται και να επεξεργάζονται γρήγορα : όλα αυτά μέσα από ένα απλό, φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό. 

  • Τα πάντα σε ένα εργαλείο: διαθεσιμότητα ανά τύπο δωματίου, συνολική διαθεσιμότητα δωματίων και «πλάνο δωματίων».
  • «Γραφική αναπαραγωγή» όλων των κρατήσεων.
  •  Διαισθητικό και διαδραστικό περιβάλλον