Το Ξενοδοχείο μου «My Hotel» περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της επιχειρησεώς σας. Διαμορφώστε το «λογισμικό δωματίων» ibelsa.rooms γρήγορα και εύκολα με τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης. Απλά εισάγετε τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το ξενοδοχείο σας (από τις κατηγορίες δωματίων και τα αρχεία προσωπικού, στις κατηγορίες κύκλου εργασιών και τις υπηρεσίες), και είσαστε έτοιμοι

  • Καθορίστε τις κατηγορίες υπηρεσιών,τα τμήματα πωλήσεων και τις « κατηγορίες φόρων» (Φ.Π.Α.& ΔΗΜ.ΦΟΡΟ).
  • Δημιουργήστε τα δωματιά σας και τις κατηγορίες τους.
  • Καταχωρήστε τα δεδομένα του ξενοδοχείου σας
  • Διαχειριστήτε τα δεδομένα των καταχωρήσεων των χρηστών σας
  • Δημιουργήστε ευέλικτους τιμοκαταλόγους δωματίων  και πρόσθετων υπηρεσίων
  • Εισάγετε και ανανεώστε εποχικούς και ημερήσιους τιμοκαταλόγους.
  • Καθορίστε εκπτώσεις γκρουπ ή μειώσεις τιμών.