Έγγραφα και τιμολόγια

Το γραφείο είναι το πλήρως ενσωματωμένο « εικονικό σύστημα γραφείων σας». Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλη την αλληλογραφία, τις εκθέσεις και τις λειτουργίες των ταμείων. Δημιουργήστε με ένα κλικ τις συγχωνεύσεις ταχυδρομείου για να στείλετε  επιστολές και τα ενημερωτικά δελτία σε επιλεγμένες επαφές, ή απλά να τυπώσετε ή να στείλετε έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν απαιτείται. 

  • Δημιουργείστε, αποστείλετε και τυπώστε έγγραφα : προσφορές, επιβεβαιωτικές επιστολές κ.λ.π.
  • «Τιμολόγηση πελατών» ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορούν να διαχειριστούν άμεσα και εύκολα.
  • Οργανώστε με ένα κλικ συγχωνεύσεις ταχυδρομείου για επιλεγμένους πελάτες.