Δικτυακή Πύλη

Ανανεώστε και διατηρήστε τις τιμές και την διαθεσιμότητα σας στο booking.com & Co κατευθείαν μέσα από το ibelsa.rooms. Με ένα κλικ μπορείτε να ξεκλειδώσετε προσφορές, τιμές σε όλα τα δίκτυα. Το αμφίδρομο περιβάλλον εγγυάται ότι όλες οι εισερχόμενες κρατήσεις εισέρχονται απευθείας στο «λογισμικό του ξενοδοχείου».

  • Διαχειριστείτε τη διαθεσιμότητα και τις τιμές του booking.com & Co απευθείας από το λογισμικό.
  • Οι κρατήσεις θα μεταφέρονται απευθείας και αυτόματα στο λογισμικό του ξενοδοχείου.
  • Ενσωματωμένος «διαχειριστής καναλιών» για ParityRate, Cultuzz, Siteminder, DIRS21, Viato GmbH