Από τους κυμαινόμενους «καθημερινούς τιμοκαταλόγους», και τους ειδικούς τιμοκαταλόγους  για τους «εταιρικούς συνεργάτες», στις πρόσθετες ρυθμίσεις υπηρεσιών, το ibelsa.rooms εξασφαλίζει ότι οι τιμές σας ρυθμίζονται γρήγορα και ευέλικτα

Με ένα κλικ μπορείτε να ορίσετε μια ελάχιστη παραμονή, να εισάγετε ένα συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για μια ορισμένη χρονική περίοδο, ή να επιτρέψετε διαφοροποιήσεις για ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τιμές.

Μόλις ορισθούν οι τιμές, το «ανέβασμά»  τους στην ιστοσελίδα, σε μηχανές κρατήσεων και τα κοινωνικά δίκτυα, γίνεται επίσης με ενα κλικ.