Οι σημειώσεις και η ενότητα εργασιών είναι πάντα διαθέσιμες από οποιοδήποτε τομέα της εφαρμογής για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση από την παρακολούθηση μέχρι την ολοκλήρωση τους.

Οι σημειώσεις με «ημερομηνία λήξης» μπορούν να εμφανιστούν αυτόματα στην λίστα των διαχειρίσεων εργασιών την ανάλογη ημερομηνία.