Създаване на документи (сметки, фактури и др.)

В Офис имате достъп до цялата си кореспонденция, както и до информация за отчети и касови операции. Можете да изпращате различни документи по електронен път или да ги разпечатвате. Само с едно натискане на бутона е възможно да създадете и изпратите серийни писма или информационен бюлетин на избрани клиенти.

Функции:

  • Създаване, изпращане и разпечатване на различни документи: Оферти, потвърждения на резервация, писма и т.н.
  • Лесно и бързо издаване на сметки и фактури, според желанието на клиента
  • Лесно и бързо създаване и изпращане на серийни писма и бюлетини до избрани клиенти