С функцията „Моят Хотел“ се обработват и настройват основните данни на Вашия хотел - от брой на стаите, тяхното обзавеждане и разпределянето им по категории до цената и отделните стокооборотни групи. Конфигурирането на ibelsa.rooms става само за няколко минути с помощта на интегрирания Асистент за настройките.

  • Дефинират се продуктови групи, оборотни групи и групи с различно данъчно облагане
  • Въвеждат се категории и брой на стаи, и тяхното обзавеждане.
  • Въвеждат се специфични данни за хотела
  • Управление на данните на персонала и входящи(Login) данни
  • Гъвкаво въвеждане на данни за цената на стаята, в зависимост от допълнителните услуги договорени с клиента.
  • Лесно и бързо въвеждане и промяна на сезонните и дневни цени на стаите
  • Лесно и бързо въвеждане на групови намаления и промоционални цени
  • Лесно и бързо въвеждане и промяна на различни тарифи и тарифни периоди