Ibelsa подпомага образованието

В рамките на нашите партньорски програми подпомагаме учебни институти преподаващи туризъм и хотелски мениджмънт със следните средства:

  • Специализирани Семинари, например на теми като „Бъдещето на хотелските технологии –Хотелски Софтуер 2.0“ или „Облачните технологии в хотелската индустрия“
  • Възможност за участие в международни проекти и изготвяне на дипломни работи в съдействие с ibelsa.
  • Безплатни лицензи за ползване на ibelsa.rooms от учебното заведение
  • Безплатни учебни лицензи за всеки студент/ученик в рамките на един семестър 
  • Безплатен достъп за всеки студент/ученик до нашите Уебинари.

Партньорска дейност:

Част от съвместната дейност е споразумение между ibelsa GmbH и учебното заведение за популяризирането на програмата „ ibelsa подпомага обучението„   както и на продукта ibelsa.rooms. Заплануваните дейности ще бъдат изпълнявани единствено при съгласие и от двете страни.