Как да подобрим управлението на хотела?

Отговори и идеи в нашите Уебинари – 15 часа Вторник всяка втора седмица.

В рамките на 30 минути ще представим колко лесно с помощта на ibelsa.rooms  Вие може да управлявате и контролирате по-ефективно ежедневната работа във Вашия хотел дори и да не сте на място. Как да увеличите продажбите и да подобрите обслужването. И как да намалите разходите си, например във връзка с обучение на персонала. Допълнително при обновяване на ibelsa.rooms ще бъдат представени и новите функции в програмата. По време на   Уебинара всеки от участниците ще може да задава въпросите с в нашия  LiveChat.