Thursday, 04. April 2013

Бели облаци или черни дупки

Source: източник: theexperts, страница 7

Радослав Иванов,
търговски и продуктов мениджър за България в немската компания ibelsa GmbH, специализирана в хотелски софтуер

още..xperts